Peste 50 mln. de pasageri au fost transportați cu transportul public de la începutul anului

Biroul Naţional de Statistică informează că, în ianuarie-iunie 2019, cu transportul public, au fost transportați 51,4 mil. pasageri, cu 2,4% mai mult ca în perioada similară din anul 2018. Parcursul pasagerilor a constituit 2 745,7 mil. pasageri-km, cu 4,3% mai mult comparativ cu ianuarie-iunie 2018, transmite CURENTUL.

În perioada cercetată, transportul rutier de pasageri a deținut cea mai mare pondere în total (97,2%), fiind urmat de transportul feroviar și transportul aerian (câte 1,4%).

Comparativ cu ianuarie-iunie 2018, creșteri au fost înregistrate la transportul fluvial de pasageri (+5,4%) și rutier (+2,7%). Totodată, se atestă o scădere, față de perioada respectivă din anul 2018, în transportul feroviar de pasageri (-15,7%) și transportul aerian (-0,8%).

În ianuarie-iunie 2019 cu autobuze şi microbuze au fost transportaţi 50,0 mil. pasageri, cu 2,7% mai mult comparativ cu perioada corespunzătoare din anul 2018. Ponderea agenţilor transportatori în numărul total de pasageri transportaţi cu autobuze şi microbuze în municipiul Chişinău a constituit 58,0%, regiunile de dezvoltare Centru (17,6%), Nord (13,5%), Sud (8,6%) și UTA Găgăuzia (2,3%).

În ianuarie-iunie 2019 întreprinderile de transport feroviar, rutier, fluvial şi aerian au transportat 8,3 mil. tone de mărfuri, volum superior celui înregistrat în perioada similară din anul 2018 cu 6,6%. Parcursul mărfurilor a totalizat 2 394,5 mil. tone-km, cu 10,3% mai mult comparativ cu perioada corespunzătoare din anul 2018.

În ianuarie-iunie 2019 întreprinderile de transport rutier au transportat 5,9 mil. tone de mărfuri, cu 9,7% mai mult decît în perioada corespunzătoare din anul precedent. Ponderi considerabile în volumul total de mărfuri transportate cu transportul rutier revin întreprinderilor din municipiul Chişinău (43,6%), regiunile de dezvoltare Centru (31,8%), Nord (15,1%), Sud (6,0%) și UTA Găgăuzia (3,5%).

Cu mijloacele de transport feroviar în ianuarie-iunie 2019 au fost transportate 2,3 mil. tone de mărfuri, sau cu 0,6% mai puțin faţă de aceeași perioadă din anul 2018.

Cristina Pendea

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *