Vezi ce mărfuri au fost importate în R. Moldova în iunie

Importurile de mărfuri realizate în luna iunie 2019 au însumat 445,5 mil. dolari SUA, cu 7,5% mai puțin, față de luna anterioară și cu 2,9% – comparativ cu luna iunie 2018.

În ianuarie-iunie 2019 importurile de mărfuri au constituit 2807,4 mil. dolari SUA, volum superior celui înregistrat în perioada corespunzătoare din anul 2018 cu 2,6%.

Majoritatea importurilor de mărfuri au fost realizate cu mijloacele de transport rutier (83,8% din total importuri), fiind urmate de instalațiile fixe de transport (6,0%), transportul feroviar (4,6%), aerian (2,6%), maritim (2,1%), autopropulsie (0,7%) și expedieri poștale (0,2%).

Importurile de mărfuri din țările Uniunii Europene (UE-28) s-au cifrat la 1402,8 mil. dolari SUA (cu 0,5% mai mult, comparativ cu ianuarie-iunie 2018), deținând o pondere de 50,0% în total importuri (51,0% – în ianuarie-iunie 2018).

Importurile de mărfuri provenite din țările CSI au avut o valoare de 695,8 mil. dolari SUA (cu 9,1% mai mult, față de ianuarie-iunie 2018), care echivalează cu o cotă de 24,8% în total importuri (23,3% – în ianuarie-iunie 2018).

Analiza evoluției importurilor pe țări în ianuarie-iunie 2019, comparativ cu perioada similară din anul 2018, relevă creșterea importurilor din Federația Rusă (+7,7%), Turcia (+12,6%), Ucraina (+6,5%), Belarus (+27,0%), Republica Cehă (+32,8%), România (+3,1%), Italia (+2,6%), Vietnam (+22,7%), India (+24,7%), Slovacia (+21,3%), Kazahstan (de 2,6 ori), Uzbekistan (de 2,1 ori), Germania (+0,9%), Maroc (de 1,6 ori), Spania (+3,2%), Insulele Faroe (de 3,2 ori), Lituania (+17,7%), Elveția (+7,4%), Pakistan (+49,0%), Ecuador (+11,5%), Croația (de 1,5 ori), Malaysia (+16,2%), Taiwan, provincie a Chinei (+7,4%), Finlanda (+10,8%), Portugalia (+7,8%), Singapore (de 1,5 ori), Suedia (+3,9%), Tunisia (+41,5%), care a favorizat majorarea pe total importuri cu 5,0%.

În același timp s-au diminuat importurile din Bulgaria (-28,5%), Austria (-15,5%), China (-2,8%), Japonia (-19,3%), Ungaria (-7,4%), Serbia (-25,0%), Belgia (-11,5%), Polonia (-2,3%), Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord (-6,8%), Danemarca (-23,9%), Israel (-23,4%), Statele Unite ale Americii (-4,8%), Turkmenistan (-45,4%), Grecia (-10,3%), Coreea de Sud (-6,2%), Canada (-31,0%), Brazilia (-17,0%), Olanda (-2,9%), Islanda (-23,6%), Bangladesh (-12,0%), Emiratele Arabe Unite (-24,4%), Africa de Sud (-28,1%), Uruguay (-61,7%), Mexic (-13,8%), Columbia (-56,7%), Argentina (-19,0%).

În ianuarie-iunie 2019, comparativ cu aceeași perioadă din anul 2018, au sporit importurile de gaz și produse industriale obținute din gaz (+15,6%), produse medicinale și farmaceutice (+12,5%), vehicule rutiere (+8,9%), mașini și aparate industriale cu aplicații generale; părți și piese detașate ale acestor mașini (+12,5%), legume și fructe (+9,3%), îngrășăminte naturale și minerale naturale (de 2,1 ori), tutun brut și prelucrat (+34,8%), mașini și aparate electrice și părți ale acestora (+2,5%), articole din minerale nemetalice (+7,1%), cărbune, cocs și brichete (de 1,7 ori), aparate și echipamente de telecomunicații și pentru înregistrarea și reproducerea sunetului și imaginii (+4,5%), articole din lemn, exclusiv mobilă (+7,9%), încălțăminte (+13,9%), hârtie, carton și articole din pastă de celuloză, din hârtie sau din carton (+5,8%), carne și preparate din carne (+13,3%), lemn și plută (+16,0%), construcții prefabricate; alte instalații și accesorii pentru instalații sanitare, de încălzit și de iluminat (+12,7%), îngrășăminte minerale sau chimice (+5,1%), materiale plastice prelucrate (+4,2%), produse lactate și ouă de păsări (+7,6%), instrumente și aparate, profesionale, științifice și de control (+7,1%), pește, crustacee, moluște (+7,0%), cereale și preparate pe bază de cereale (+3,6%), produse chimice anorganice (+16,6%), băuturi alcoolice și nealcoolice (+4,0%), articole de voiaj; sacoșe și similare (+26,7%), produse tanante și colorante (+4,5%), fier și oțel (+0,8%), cauciuc brut, inclusiv cauciuc sintetic și regenerat (de 1,8 ori), articole prelucrate din metal (+0,3%), mobila și părțile ei (+0,6%), minereuri metalifere și deșeuri de metale (+29,5%), facilitând astfel creșterea pe total importuri cu 4,7%.

Totodată au scăzut importurile de fire, țesături și articole textile și produse conexe (-10,4%), mașini și aparate specializate pentru industriile specifice (-9,3%), metale neferoase (-14,0%), petrol, produse petroliere și produse înrudite (-2,5%), mașini generatoare de putere și echipamentele lor (-39,3%), piele și blană prelucrate (-15,8%), semințe și fructe oleaginoase (-12,7%), mașini și aparate de birou sau pentru prelucrarea automată a datelor (-10,9%), hrană destinată animalelor (-12,4%), materiale plastice sub forme primare (-8,1%), cauciuc prelucrat (-4,9%), energie electrica (-5,7%), uleiuri esențiale, rezinoide și substanțe parfumate, preparate pentru toaletă, produse pentru înfrumusețare (-2,1%), mașini și aparate pentru prelucrarea metalelor (-18,6%), fibre textile (-15,7%), aparate fotografice, echipamente şi furnituri de optică; ceasuri și orologii (-10,5%), îmbrăcăminte și accesorii (-0,8%), zahăr, preparate pe bază de zahăr; miere (-4,3%), grăsimi și uleiuri vegetale fixate, brute, rafinate sau fracționate (-6,8%), animale vii (-6,1%).

Deficitul balanței comerciale în luna iunie 2019 a fost de 243,2 mil. dolari SUA, cu 27,7 mil. dolari SUA (-10,2%) mai puțin, față de cel înregistrat în luna mai 2019 și cu 1,4 mil. dolari SUA (-0,5%) – comparativ cu luna iunie 2018.

Decalajul considerabil în evoluția exporturilor și importurilor Republicii Moldova a determinat acumularea în ianuarie-iunie 2019 a unui deficit al balanței comerciale în valoare de 1446,0 mil. dolari SUA, cu 25,9 mil. dolari SUA (+1,8%) mai mult, comparativ cu cel înregistrat în perioada corespunzătoare din anul 2018.

Cu țările Uniunii Europene (UE-28) balanța comercială s-a încheiat cu un deficit de 522,6 mil. dolari SUA, iar cu țările CSI – de 493,3 mil. dolari SUA, respectiv cu 27,3 mil. dolari SUA (+5,5%) și 64,1 mil. dolari SUA (+14,9%) mai mult, față de cel înregistrat în ianuarie-iunie 2018.

Gradul de acoperire a importurilor cu exporturi în ianuarie-iunie 2019 a fost de 48,5%, comparativ cu 48,1% în perioada similară din anul 2018.

Cu țările Uniunii Europene (UE-28) gradul de acoperire a importurilor cu exporturi în ianuarie-iunie 2019 a constituit 62,7% (în ianuarie-iunie 2018 – 64,5%), iar cu țările CSI – 29,1% (în ianuarie-iunie 2018 – 32,7%).

Persoanele fizice au importat în ianuarie-iunie 2019 mărfuri și produse în valoare de 91,9 mil. dolari SUA, cu 6,5% mai mult în raport cu aceeași perioadă din anul 2018. Creșterea a fost condiționată, în principal, de majorarea importurilor de autoturisme (+8,5%), cărora le-au revenit 81,7% din importurile realizate de persoanele fizice.

Cristina Pendea

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *