Bătăi de cap pentru ministra Agriculturii, Georgeta Mincu. Ce-i nemulțumește pe membrii mai multor organizații de Mediu

Comunitatea Organizațiilor de Mediu din Republica Moldova sunt dezamăgite de modalitatea prin care Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului a consultat organizațiile neguvernamentale în privința proiectului Hotărârii de Guvern cu privire la efectuarea vânătorii în sezonul de vânătoare 2019 – 2020, transmite CURENTUL.

„Perioada de șapte zile calendaristice (9-15 iulie), așa cum este arătată pe portalul web www.particip.gov.md, contravine legislației naționale, căci în Legea privind transparența în procesul decizional este menționat că „Termenul de prezentare a recomandărilor asupra proiectelor de decizii va constitui cel puţin 10 zile lucrătoare de la data mediatizării anunţului referitor la iniţierea elaborării deciziei sau de la data mediatizării anunţului privind organizarea consultărilor publice””,se spune în demersul Comunității.

Societatea pentru Protecția Păsărilor și a Naturii susține că organizațiile de mediu nu au primit în corespondența oficială acest proiect și nici secretariatul Consiliului Național al ONG-urilor de mediu nu a fost înștiințat, spre deosebire de alte documente propuse de MADRM spre consultare.

În context, prin prezentul demers, comunitatea organizațiilor de mediu a prezentat mai multe cereri față de Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului în care solicită:

– repetarea consultărilor publice asupra acestui document, cu respectarea perioadei de consultare prevăzută de Legea privind transparența în procesul decizional nr. 239 din 13.11.2008.

– excluderea speciilor de prepeliță (Coturnix coturnix), gârliță mare (Anser albifrons), guguştiuc (Streptopelia decaocto), turturică (Streptopelia turtur), nagâț (Vanellus vanellus), găinușă de baltă (Gallinula chloropus) din lista speciilor propuse pentru vânătoare în sezonul 2019-2020, în baza Directivei Păsări (79/409/CEE) și Convenției Bonn, ratificată prin Legea nr. 1244 din 28.09.2000 de către Parlamentul Republicii Moldova.

– să se facă publice efectivele populațiilor speciilor incluse în proiectul Hotărârii de Guvern cu privire la efectuarea vânătorii în sezonul de vânătoare 2019 – 2020, în baza cărora s-au calculat cotele de vânătoare.

– separarea concretă pe specii și desemnarea numărului exact permis pentru vânătoare în cazul grupurilor numite generic rațe, gâște, limicole, porumbei.

Mihaela Grosu

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *