(DOC) Guvernul a stabilit cu ce vrea să se ocupe în perioada 2019-2020

Planul de acțiuni al Guvernului R. Moldova pentru anii 2019 – 2020 a fost supus consultărilor publice de către Cancelaria de Stat, transmite CURENTUL.

Potrivit notei informative, Planul de acțiuni include obiective care necesită a fi realizate de autoritățile responsabile, dar conține și modalitatea de raportare și monitorizare a realizării Planului.

„Până la moment existau 2 planuri de acţiuni, aprobate prin acte guvernamentale distincte, şi anume: Planul de Acţiuni al Guvernului, care vine întru realizarea Programului de activitate al Guvernului şi Planul de acţiuni pentru implementarea Acordului de Asociere RM-UE. În procesul de implementare a acestor documente s-a observat că, deşi ele conţin practic acţiuni identice, diferenţa majoră fiind în cele mai multe cazuri gradul de detaliere a anumitor acţiuni, existenţa lor separată creează numeroase deficienţe, care în final afectează atât nivelul de implementare a acestora, dar şi calitatea informaţiei primită de la ministere privind realizările obţinute. Cu titlu de exemplu putem relata nesincronizarea termenilor limită, dar şi a responsabililor de implementare pentru aceleaşi acţiuni, dispersarea resurselor necesare implementării, coordonarea insuficientă a procesului de implementare, dublarea eforturilor de monitorizare şi raportare asupra activităţilor realizate, dar şi contradicţii în informaţia privind realizările obţinute. Astfel, având la bază experienţa menţionată, s-a considerat judicios să fie elaborat un singur Plan de acţiuni, elaborat în baza priorităţilor Programului de activitate al Guvernului şi a prevederilor Acordului de Asociere RM-UE, dar şi a prevederilor Memorandumului/condiţionalităţilor cu FMI/BM, care să ghideze activitatea întregului Guvern şi pentru implementarea căruia să fie concentrate toate resursele disponibile”, se spune în nota informativă.

Mai jos vedeți Planul de acțiuni al Guvernului R. Moldova, propus spre consultare:

Cristina Parfeni

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *