Fenosa avertizează! La recoltarea nucilor în apropiere de liniile electrice puteți fi electrocutat

În legătură cu apariția în vânzare în piețele agroalimentare a miezului de nuci din roadă nouă, fapt ce confirmă începutul recoltării acestora, administraţia Î.C.S. „Red Union Fenosa” S.A. atrage atenţia populaţiei, a agenților economici implicați în aceste lucrări sezoniere și a autorităților publice locale asupra necesităţii respectării stricte a regulilor de securitate electrică și de protecție împotriva electrocutărilor în timpul strângerii nucilor de pe copacii din apropierea liniilor electrice aeriene sau a altor instalaţii electrice: posturi de transformare, panouri şi cutii de distribuţie, etc., transmite CURENTUL.

Analiza circumstanțelor producerii accidentelor de electrocutare ce au avut loc anterior în timpul acestor lucrări denotă faptul, că persoanele implicare în asemenea activităţi nu ţin cont de aflarea sa la distanţe inadmisibile de la conductorii aflaţi sub tensiune, utilizează diferite ţevi, bare metalice sau crengi verzi pentru a scutura nucile, neglijând riscul atingerii prin intermediul lor de conductori sau al creării unui arc electric. De asemenea ei nu ţin cont de căderea precipitaţiilor, de umiditatea solului și a celei din atmosferă, care facilitează scurgerea sau transmiterea curentului prin intermediul diferitor obiecte folosite în calitate de instrument de lucru. Chiar şi atingerea conductorilor electrici de crengile verzi sau umede ale copacilor poate fi cauza unui accident cu consecinţe grave pentru persoanele aflate în acel moment pe copac.

„Având în vedere aceste riscuri şi cerinţele normelor de securitate electrică interzicem categoric orice fel de activităţi desfăşurate in zona de protecție a instalaţiilor electrice! Avertizaţi despre acest pericol persoanele care nu cunosc sau ignoră regulile de securitate și cereți în mod imperativ respectarea lor!”, comunică Red Union Fenosa.

Este important să respectaţi următoarele reguli:

– nu urcaţi pe copacii prin coroana cărora trec conductorii liniilor electrice aeriene sau care se află în apropierea LEA;

– nu permiteţi copiilor să culeagă fructe de pe pomii din preajma LEA şi a instalaţiilor electrice sau să se joace în preajma acestora;

– nu vă apropiaţi de conductoarele liniilor electrice, întrerupătoare şi alte echipamente electrice şi nu le atingeţi;

– nu vă apropiaţi şi nu atingeţi conductoarele care atârnă suspect în urma unor intemperii în apropierea instalaţiilor electrice;

– nu deschideţi sub nici un motiv uşile posturilor de transformare, a panourilor de distribuţie şi a cutiilor de cablu;

– nu vă urcaţi pe pilonii liniilor electrice aeriene;

– nu legaţi animale domestice de pilonii liniilor electrice aeriene;

– nu pătrundeţi în încăperile punctelor de transformatoare şi ale altor instalaţii electrice;

– despre orice defecţiune sau accidente informaţi imediat întreprinderea furnizoare de energie electrică prin intermediul Oficiului 24 de ore la numărul de telefon 022- 43-11-11.

Cristina Parfeni

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *