Lacune depistate în Raportul Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor pe anul 2018

Comisia economie, buget și finanțe a audiat Raportul anual de performanță al Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor pe anul 2018, informează CURENTUL.

Raportul a fost prezentat de către directorul general adjunct al Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor (ANSC), Irina Gutnic, și este accesibil publicului interesat pe pagina www.parlament.md și www.ansc.md.

„ANSC are obligația primordială de a asigura accesul la o cale de atac împotriva actelor autorităților contractante emise cu încălcarea prevederilor legislației naționale din domeniul achizițiilor publice și, în special, soluționării contestațiilor în acest domeniu. În intervalul supus raportării, anul 2018, numărul contestațiilor formulate de operatorii economici și înregistrate la ANSC a atins cifra de 726, valoarea estimată a procedurilor contestate constituind 2 490 178 003,34 lei, printre acestea se remarcă procedurile de achiziție publică finanțate din Bugetul de Stat pe marginea cărora au fost depuse 191 contestații, valoarea estimată constituind 635 617 700,52 lei, ceea ce a reprezentat 25,52% din valoarea totală estimată a procedurilor contestate. Alte surse, după cum urmează: bugetul local – 165 contestații, valoarea estimată 321 413 739,33 lei, ceea ce a constituit 12,91% din valoarea totală estimată; bugetul CNAM – 133 contestații, valoarea estimată 909 702 353,18 lei – 36,53%, etc. Cele mai multe contestații formulate de operatorii economici privind desfășurarea / rezultatele procedurilor de achiziție publică s-au înregistrat în Chișinău – 487, Bălți – 23, UTA Găgăuzia – 22 și Strășeni – 20. Domeniile cu cel mai înalt număr de contestații formulate de către operatorii economici sunt lucrările de construcții – 204, echipamentele medicale, produse farmaceutice și de îngrijire – 113, mobilă, tehnică de uz casnic și altele – 51, etc. În comparație cu numărul de contestații, formulate de către operatorii economici și înregistrate la Agenție, după tipul de procedură, rezultă că cele mai multe pretenții au fost înaintate pe marginea procedurilor de licitație deschisă, valoarea estimată fiind de 2 350 821 977,40 lei (94,40%), urmată de cererea ofertelor de prețuri cu valoarea estimată de 138 600 745,94 lei (5,57%), urmată de achiziții de valoare mică cu valoarea estimată 755 280,00 lei (0,03%)”, se spune în comunicat.

Membrii Comisiei au solicitat informații privind creșterea eficienței și transparenței la luarea deciziilor de achiziție publică în urma introducerii Platformei electronice de achiziții MTender.

Irina Gutnic a precizat că, Platforma electronică MTender este una comercială și nu aparține statului, fapt care nu-i permite acesteia sa fie dezvoltată și adaptată la cadrul legal.

Comisia a făcut o invitație expres către ANSC de a veni cu propuneri de modificare în cadrul legal. „ANSC are competența de soluționare a contestațiilor, evaluarea procedurilor de achiziții publice, avizarea procedurilor de atribuire a concesiunilor (din 17.02.2019) și evaluarea contractelor sectoriale (conform Acordului de asociere RM-UE). CEB a sesizat mai multe probleme la compartimentul transparenței și credibilității, pe site-ul ANSC lipsesc cu desăvârșire anumite documente, și până la 4 iulie 2019 nu au fost indicați consilierii care au participat la contestații, precum și informații care ar preciza cum au fost executate deciziile Agenției”.

Președintele Comisiei economie, buget și finanțe, Igor Munteanu a atenționat, că ANSC nu-și îndeplinește misiunea propusă: „Am constatat carențe serioase la executarea deciziilor, formalismul excesiv la aplicarea procedurilor, ritmul lent de ameliorare a deficiențelor, grave probleme legate de (dis) funcționarea M-Tender”.

Comisia economie, buget și finanțe a depistat un șir de lacune în Raportul prezentat spre audiere pentru anul 2018 și a solicitat un raport suplimentar, complex, de ameliorare a deficiențelor constatate, și întocmirea unui plan pe termen mediu și lung de acțiuni pentru remedierea problemelor sesizate, cu raportare până la data de 1 septembrie, 2019. „Comisia economie, buget și finanțe a luat act de Raportul anual de performanță al Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor pe anul 2018, cu toate observațiile de rigoare. Totodată, astăzi CEB a aprobat anunțul cu privire la selectarea viitorului manager al Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor”, se mai spune în comunicat.

Andriana Cheptine

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *