Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2019 – revizuită de parlamentari

Bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2019 va fi format din venituri în sumă de 21 869 879,9 mii de lei, cheltuieli în sumă de 21 886 893,8 mii de lei, cu un deficit în sumă de 17 013,9 mii de lei. Parlamentul a aprobat în prima și a doua lectură, în ședința plenară de astăzi, modificarea și completarea Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2019, informează CURENTUL.

Conform situației din 1 iulie 2019, veniturile totale au constituit 11 523 767,4 mii de lei, ceea ce reprezintă un grad de realizare de 53% a planului anual. Cheltuielile executate ale bugetului în 6 luni ale anului curent au constituit 11 000 475,4 mii de lei, adică un grad de realizare de 50,6%.

Potrivit rezultatelor executării operative în semestrul I al anului curent, bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2019 a fost finalizat cu depășirea veniturilor asupra cheltuielilor cu 523 292,0 mii de lei.

Andriana Cheptine

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *