Șeful interimar al Poliției Naționale – în vizită la Centrul criminalistic și expertize judiciare

Șeful interimar al Inspectoratului General al Poliţiei, Gheorghe Balan a efectuat o vizită de lucru la Centrul tehnico-criminalistic şi expertize judiciare, transmite CURENTUL.

În cadrul întrunirii cu efectivul Centrului au fost abordate problemele cu care se confruntă experţii-criminalişti din cadrul Poliţiei Naţionale.

Necesitatea modificării legislaţiei în domeniul expertizei judiciare, menţinerea sistemului de management al calităţii, elaborat în conformitate cu standardele internaţionale privind competenţa laboratoarelor de expertize judiciare, asigurarea principiilor de bază în activitatea experţilor judiciari – legalităţii, imparţialităţii, obiectivităţii şi independenţei, eficientizarea activităţii şi posibilităţile de reducere a timpului efectuării expertizelor judiciare – au fost unele dintre temele puse în dezbatere.

În cadrul şedinţei un compartiment aparte a vizat activitatea ofiţerilor-criminalişti din cadrul Inspectoratelor de Poliţie, care necesită o abordare complexă, inclusiv motivarea angajaţilor, organizarea instruirilor etc.

Totodată, șeful interimar al Inspectoratului General al Poliției, Gheorghe Balan a apreciat înalt nivelul dotării Centrului cu tehnică şi utilaj de ultimă generaţie, menţionând poziţia foarte importantă a instituţiei în mecanismul de combatere a celor mai răspândite genuri de infracţiuni, care şi-au găsit extinderea în întregul spaţiu european.

De asemenea, a vizat pozitiv tendinţele de eficientizare a activității prin consolidarea capacitatilor, dezvoltării unor noi genuri de expertiză judiciară prin crearea Laboratorului ADN şi reorganizării subdiviziunii în Institut Naţional de Criminalistică, conform structurilor analogice din cadrul Poliţiei statelor-membre ale Uniunii Europene.

În context, Gheorghe Balan şi-a exprimat disponibilitatea în acordarea sprijinului în soluţionarea celor mai stringente probleme ce ţin de activitatea experţilor-criminalişti, salutând eforturile şi paşii progresivi pentru asigurarea, prin efectuarea calitativă a expertizelor judiciare, a unui pilon de bază probantă în scopul ocrotirii drepturilor și libertăților fundamentale ale omului, suport unui act de justitie obiectiv, corect și imparțial.

Cristina Parfeni

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *